Voorraad Export

Soort automation: Planbare Automation

Wat doet het?

Deze automation genereert een csv bestand in de map https://files.afosto.io/files/exports/inventory met daarin de voorraad van één van je magazijnen. Dit bestand word per tijdsinterval geupdate afhankelijk van de instellingen.

Hoe stel ik het in?

Ga naar https://files.afosto.io/dataflows en selecteer nieuwe dataflow

Geef de automation een naam

gebruik een omschrijvende naam zodat je de verschillende automations later goed uit elkaar kan houden in het overzicht. (bijvoorbeeld: Voorraad Export - Centraal Magazijn - per 30 min)

voorraad-export-automation.png

Selecteer type

Voorraad exporteren

voorraad-export-automation-type.png

Selecteer de locatie

Vanaf dit magazijn zal de voorraad in het bestand komen

voorraad-export-locatie.png

Kies een bestandsnaam

Hiervoor geld hetzelfde als voor de naam van de automation, kies een naam die beschrijvend is voor het bestand. (voorbeeld: voorraad_export_centraal_magazijn_afosto)

voorraad-export-bestandsnaam.png

Crontab invullen

Hier dien je een crontab in te vullen die bepaalt per welk tijdsinterval het bestand gegenereerd dient te worden.

De maximale frequentie die je hier kunt instellen is eens per 15 minuten.

Via deze site kun je een crontab genereren: crontab.guru

voorraad-export-crontab.png