Attributen beheer

Attributen zijn de afzonderlijke waarden die in een document van een bron voorkomen. Als de bron bijvoorbeeld producten is, dan is het product de 'Adidas schoen groen' en dan is het attribuut de 'Productnaam'.

Je kan de attributen toevoegen aan je bron waarvan jij denkt dat ze waarde toevoegen aan je zoekresultaten. Wil je dus bijvoorbeeld kunnen filteren op 'Merk'? Voeg dan het attribuut merk toe in je dataset.

Onder instellingen in de app kan je attributen beheren. In de basis kan je hier 3 dingen mee doen:

  • Attribuut doorzoekbaar of niet doorzoekbaar maken
  • Doorzoekbare attributen sorteren op belangrijkheid
  • Attribuut zichtbaar maken of niet zichtbaar maken

Attribuut doorzoekbaar of niet doorzoekbaar maken Een attribuut is doorzoekbaar als je wilt dat hij mee telt voor de sortering van je zoekresultaten. Als je wilt dat mensen kunnen zoeken op productnaam, dan moet deze doorzoekbaar gemaakt worden. Als je niet wilt dat mensen zoeken op korte omschrijving, omdat je niet genoeg controle hebt over wat daar in staat, dan kan deze in de kolom niet doorzoekbaar komen te staan.

In onderstaand voorbeeld zoeken we op de titel van de film 'Shawshank'. Dit woord staat in het attribuut 'Title'. Zoals je ziet wordt hij gevonden.

NL - instant search - titel search.png

Om een attribuut niet doorzoekbaar te maken dien je naar instellingen te gaan in de app omgeving. Daar selecteer je het tabblad 'Attributen'. Door attributen van de kolom 'Doorzoekbaar' naar de kolom 'Niet doorzoekbaar' te slepen verander je de doorzoekbaarheid.

NL - instant search - titel uitgesloten van doorzoekbaar.png

Als we vervolgens teruggaan naar het overzicht en nogmaals op de titel 'Shawshank' zoeken, dan zie je dat er nu niks gevonden wordt omdat het attribuut 'Title' uitgesloten is.

NL - instant search - titel search met uitgesloten titel.png

Doorzoekbare attributen sorteren op belangrijkheid Met het op volgorde slepen van de attributen in de doorzoekbare kolom kan je de belangrijkheid van de attributen aangeven. Als het attribuut productnaam belangrijker is dan het attribuut merk, dan moet je er voor zorgen dat titel boven merk staat.

Attribuut zichtbaar maken of niet zichtbaar maken Een attribuut kan wel of niet zichtbaar zijn. Dit kan je aangeven door het oogje achter het attribuut aan of uit te zetten. Als een attribuut niet zichtbaar is dan wordt hij niet meegegeven in de response van de zoekresultaten. Minder data meegeven in de zoekresultaten betekent dat je zoekresultaten sneller worden.

In onderstaand voorbeeld zie je de bron met alle zichtbare attributen.

NL - instant search - zoek overzicht bron.png

Om attributen niet zichtbaar te maken ga je naar 'Instellingen' in de app omgeving en selecteer je 'Attributen' als tabblad. Vervolgens klik je op het oogje achter het attribuut dat je niet zichtbaar wilt maken.

NL - instant search - attributen - niet zichtbaar.png

Hieronder zie je dat attributen die niet zichtbaar zijn zijn verdwenen uit het overzicht.

NL - instant search - zoek overzicht zonder zichtbare attributen.png