Eigen rangschikkingsregels

Met een eigen rangschikkingsregel kan je bepaalde documenten boven andere documenten laten komen. Als je dus liever het ene product verkoopt dan het andere product, dan kan je hier een eigen rangschikkingsregel voor gebruiken.

Attributen zijn de waarden van een document in Instant Search. Je kan een attribuut gebruiken om de resultaten te sorteren indien de relevantie van bepaalde documenten gelijk is. Als er wordt gezocht op 'Schoen' en er zijn twee producten met de naam 'Schoen' dan zouden deze allebei dezelfde relevantie hebben. Door een attribuut toe te voegen aan beide producten, waarbij het ene product het cijfer '1' krijgt en het andere product het cijfer '2', dan kan een custom ranking rule er voor zorgen dat de schoen met 1 boven de schoen met 2 komt te staan.

Hieronder wordt uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om dit in te stellen. We werken in dit voorbeeld met een dataset met films waarbij we de resultaten zouden willen beïnvloeden zodat ze terugkomen met het meest recente release jaar eerst.. We zoeken op 'the lord of the rings'. Je ziet dat de film met het release_year 2001 bovenaan staat.

afosto.app_instant-search_view_movies_settings_t=5719193282412544(Macbook Screenshot) (1).png

Ga naar de instellingen van je bron in de app omgeving en kies voor het tabblad 'Rangschikkingsregels'.

afosto.app_instant-search_view_movies_settings_t=5719193282412544(Macbook Screenshot).png

Klik op 'Regel toevoegen' om onderstaand scherm te openen.

afosto.app_instant-search_view_movies_settings_t=5719193282412544(Macbook Screenshot) (2).png

Kies het attribuut dat je wilt gebruiken voor deze ranking rule. Deze moet beschikbaar zijn in jouw dataset. In ons geval is dat release_year. Kies vervolgens of je de resultaten oplopend of aflopend wilt sorteren op basis van de waarde van het attribuut. In het geval van release jaar wilden we aflopend sorteren. Dus dat is wat we hier selecteren.

afosto.app_instant-search_view_movies_settings_t=5719193282412544(Macbook Screenshot) (1).png

Je zult zien dat er een regel wordt toegevoegd waarbij release_year de naam is met een pijltje naar beneden voor het aflopend sorteren. Zorg er voor dat de eigen regel de juiste belangrijkheid heeft gekregen in de sortering van de regels.

afosto.app_instant-search_view_movies_t=5719193282412544(Macbook Screenshot) (1).png

Als we vervolgens opnieuw zoeken in de bron op 'The lord of the rings', dan zien we dat nu de film met het release_year 2003 (de meest recente) bovenaan staat.

afosto.app_instant-search_view_movies_t=5719193282412544(Macbook Screenshot).png