Rangschikkingsregels

Relevantie is een term die verwijst naar de nauwkeurigheid en doeltreffendheid van de zoekresultaten. Als zoekresultaten bijna altijd passend zijn (mensen vinden exact waar ze naar op zoek zijn), dan kunnen ze als relevant beschouwd worden. Als zoekresultaten niet passend zijn, zijn ze minder relevant.

Instant Search heeft een aantal mogelijkheden om de relevantie van zoekresultaten te veranderen. Het belangrijkste middel hiervoor zijn rangschikkingsregels.

Rangschikkingsregels beheren

Elke bron heeft een lijst van rangschikkingsregels die bij de instellingen van de index worden opgeslagen. Telkens wanneer een zoekopdracht wordt gegeven, gebruikt Instant Search een volgorde van sortering om documenten te rangschikken. De eerste rangschikkingsregel wordt op alle documenten toegepast, terwijl elke volgende regel alleen wordt toegepast op documenten die volgens de vorige regel als gelijk worden beschouwd (d.w.z. als tiebreaker).

De volgorde waarin de rangschikkingsregels worden toegepast doet er toe. De eerste regel in de rij heeft de meeste invloed, en de laatste regel de minste. Onze standaard configuratie is gekozen omdat die aan de meeste standaard behoeften voldoet. Deze volgorde kan veranderd worden in de instellingen.

Instant Search bevat zes ingebouwde rangschikkingsregels:

  • Woorden
  • Typo
  • Nabijheid
  • Attribuut
  • Sorteren
  • Exactheid

Woorden

Resultaten worden gesorteerd op afnemend aantal overeenkomende zoektermen. Deze regel geeft eerst de documenten die alle zoektermen bevatten.

Opmerking
Het is belangrijk om te weten dat de 'Woorden' regel van rechts naar links werkt. Daarom heeft de volgorde van de woorden invloed op de volgorde van de resultaten.

Bijvoorbeeld, als iemand zou zoeken op batman dark knight, dan zou de 'woorden' regel de documenten die alle drie de termen bevatten eerst rangschikken, documenten die alleen batman en dark bevatten tweede, en documenten die alleen batman bevatten derde.

Typo

Resultaten worden gesorteerd op toenemend aantal typefouten. Deze regel geeft documenten die overeenkomen met zoektermen met minder typefouten eerst. Voor meer informatie over hoe Instant Search met typo's omgaat, zie hier.

Nabijheid

Resultaten worden gesorteerd op toenemende afstand tussen gematchte querytermen. Deze regel geeft documenten waarin de zoektermen dicht bij elkaar voorkomen en in dezelfde volgorde als de zoekopdracht het eerst.

Attribuut

Resultaten worden gesorteerd op de rangorde van de attributen. Geeft documenten waarin zoektermen in belangrijkere attributen voorkomen eerst.

In een typische dataset zijn sommige velden relevanter voor het zoeken dan andere. Een titel, bijvoorbeeld, heeft een waarde die voor het zoeken naar een film zinvoller is dan de beschrijving of de release datum.

Standaard wordt de rangorde van de attributen automatisch gegenereerd op basis van de volgorde waarin de attributen in de geïndexeerde documenten voorkomen. Dit kan echter ook handmatig ingesteld worden.

Voor een meer gedetailleerde kijk op dit onderwerp, zie onze referentie pagina voor de doorzoekbare attributen lijst.

Sorteren

Resultaten worden gesorteerd volgens parameters die bij de query bepaald worden. Als sorteren op een hogere plaats staat, is sorteren uitputtend: de resultaten zullen minder relevant zijn, maar de door de gebruiker bepaalde sorteervolgorde beter volgen. Als sorteren op een lagere plaats staat, is sorteren relevant: de resultaten zullen zeer relevant zijn, maar misschien niet altijd de door de gebruiker bepaalde volgorde volgen.

Opmerking
Anders dan andere rangschikkingsregels is sorteren alleen actief voor zoekopdrachten die de zoekparameter sort bevatten (opent nieuw venster). Als een zoekopdracht geen sort bevat of als de waarde ervan ongeldig is, wordt deze regel genegeerd.

Gelijkheid

Resultaten worden gesorteerd op de overeenkomst van de gematchte woorden met de query woorden. Geeft documenten terug die precies dezelfde termen bevatten als de eerst opgevraagde.

Eigen rangschikkingsregel

Met een eigen rangschikkingsregel kan je er voor zorgen dat je de resultaten beïnvloed met een eigen sortering. Lees hier meer over deze functionaliteit.