Een order beginnen

Om een order te beginnen dient de kassa op het startscherm te staan. Dit scherm is te herkennen aan het productoverzicht aan de linkerkant.

Order starten

Een order kan op twee manieren gestart worden:

  1. Een product scannen. Het scannen van een product zorgt ervoor dat een order direct wordt geopend en het gescande product wordt op de bon geplaatst. Een ander product scannen zorgt er vervolgens voor dat er een ander product op dezelfde bon komt.
  2. Een product zoeken of selecteren vanaf het overzicht aan de linkerkant. Het geselecteerde product wordt door middel van het aanklikken van het product op de bon geplaatst. Een nieuw product aanklikken zorgt ervoor dat dat product op de bon komt.

Na het toevoegen van een product

Zodra er een product is gescand en op de bon is geplaatst verschijnt er een overzicht van de gescande producten aan de rechterkant.

Zoals in het voorbeeld hierboven te zien is, staan er op deze bon twee producten.