Een order bewerken

Een order kan op verschillende manieren bewerkt / verrijkt worden.

 • Product acties
 • Bon acties
 • Contact koppelen
 • Kanaal wijzigen
 • Verzendmethode toevoegen
 • Order annuleren

Product acties

Zodra er producten op de bon staan kan je op een product klikken om een aantal acties uit te voeren met dit product. Als je klikt opent er een pop-up venster met de volgende acties:

Verwijderen

Hiermee verwijder je het product

Nogmaals toevoegen

Hiermee voeg je nog 1 stuks van deze SKU toe

Retourneren

Hiermee verander je het aantal stuks op de bon naar een negatief aantal: oftewel, je neemt het retour

Wijzig aantal

Hiermee verander je het aantal naar een willekeurig in te voeren aantal.

Wijzig prijs

Hiermee wijzig je de prijs van het product

Wijzig kortingspercentage

Hiermee wijzig je het kortingspercentage van het product

Wijzig kortingsbedrag

Hiermee wijzig je het kortingsbedrag van het product

Bon acties

Op bon niveau is het mogelijk om een korting toe te voegen. Deze korting bestaat uit twee mogelijkheden: een percentage of een bedrag.

Bon korting toevoegen

Klik op 'Bon korting toevoegen' om te starten met het geven van korting. Het onderstaande scherm opent. Door te klikken op het euroteken geef je een bedrag korting. Door te klikken op het procent teken kan je een percentage korting geven. In onderstaand voorbeeld gaan we 15% korting geven.

Zodra je op 'OK' klikt verdwijnt het scherm en zie je dat er 15% korting op de bon is toegepast.

Contact koppelen

Het koppelen van een contact aan een order kan verschillende voordelen hebben. Denk aan:

 • Het geven van korting op basis van een klant label (die aan het gekoppelde contact verbonden is). Bijvoorbeeld als je werkt met gold members of silver members.
 • Het mailen van de bon naar een klant
 • Het linken van de order aan een vaste klant
 • Het opsturen van artikelen indien gewenst

Het koppelen van een contact doe je door te klikken op de button 'contact koppelen'

Er opent een scherm waarmee je verschillende zaken kan doen:

 • Bestaand contact toevoegen
 • Bestaande organisatie toevoegen
 • Nieuw contact toevoegen
 • Nieuwe organisatie toevoegen
 • Verzendadres selecteren
 • Factuuradres selecteren

Het toevoegen van een verzendadres betekent overigens niet dat de order verzonden gaat worden.

Verkoopkanaal wijzigen

Een verkoopkanaal wil je wijzigen op het moment dat je bijvoorbeeld (vaste) zakelijke klanten krijgt die voor B2B prijzen willen afrekenen. Op dat moment kan je het kanaal wisselen naar een ingesteld B2B kanaal waar een B2B prijsgroep aan is gelinkt.

Je kan het verkoopkanaal wisselen door op het info icoontje te klikken naast het prullenbak icoontje.

Er opent een drawer waarbij je met de bovenste dropdown (het middelste veld) het verkoopkanaal kan wisselen naar een ander kanaal.

Verzendmethode toevoegen

Indien de klant de kassaorder wil laten opsturen kan je een verzendmethode toevoegen aan de order. Dit zorgt ervoor dat zodra de order afgerond is hij automatisch doorgaat naar het fulfilment proces en mensen in het magazijn een melding krijgen dat er een order verzonden dient te worden.

Je kan een verzendmethode toevoegen door op het info icoontje te klikken naast het prullenbak icoontje.

Er opent een drawer waarbij je met de onderste dropdown een verzendmethode kan toevoegen op de order. Deze verzendmethode moet beschikbaar zijn in het account.

Een order annuleren / pauzeren

Je kan een order annuleren en verwijderen door op het prullenbakje te klikken

Je kan een order in de wacht zetten door op het kruisje te klikken. Dit zorgt ervoor dat je teruggaat naar het hoofdscherm. Alle orders die in de wacht staan (open staan) vind je in het overzicht aan de rechterkant van het scherm.