Afbeeldingen van derden optimaliseren

Om te voorkomen dat andere partijen jou Quicq CDN misbruiken om hun afbeeldingen te optimaliseren kun je standaard via Quicq alleen afbeeldingen inladen vanaf de bron die je zelf hebt opgegeven. Echter kun je dan geen afbeeldingen van andere websites (die je wel graag wilt inladen) optimaliseren.

Deze feature vereist dat je gebruik maakt van een sleutel om een zogenaamde handtekening te maken. Je gebruikt de sleutel, die alleen bij jou bekend is, om een handtekening te maken die specifiek geldt voor 1 afbeelding (URL).

Stap 1

Haal de sleutel uit Quicq, deze kan er zo uit zien: f61739f5a93ddab5da5104cf3bf3367815ab1db7654a8c47e521a5beef7fc

Stap 2

In dit voorbeeld gaan we https://content.afosto.io/5719193282412544/brand/logo.png optimaliseren. Dit doe je door een sha256 hash te maken van de URL van de afbeelding, gecombineerd met een . (punt) en tot slot de handtekening f61739f5a93ddab5...

In bash:

echo -n https://content.afosto.io/5719193282412544/brand/logo.png.f61739f5a93ddab5da5104cf3bf3367815ab1db7654a8c47e521a5beef7fc | shasum -a 256

Stap 3

Gebruik de resulterende sleutel in URL om de afbeelding te laden:

https://qcqcdn.com/mijnproxy/s/#sleutel#/https://content.afosto.io/5719193282412544/brand/logo.png