Contacten

Elk persoon die een rol speelt binnen het Order Management Systeem wordt hier (mogelijk automatisch) aangemaakt. Voorbeelden van contacten zijn:

  • De eigenaar (verkoper)
  • Medewerkers intern
  • Medewerkers extern (bijvoorbeeld van leveranciers)
  • Klanten

In tegenstelling tot een organisatie is een contact een natuurlijk persoon. Om, bijvoorbeeld, e-mails te kunnen versturen naar een organisatie, zal er dus een contact gekoppeld moeten worden voordat dit mogelijk is.

Andersom geldt dat ook: Een gebruiker heeft pas de rechten van een organisatie vanaf het moment dat het contact gekoppeld is aan een organisatie.

Voordat het Afosto Order Management Systeem gebruikt kan worden, is het van belang dat er een contact is ingesteld als verkoper in de hoofdinstellingen. Om bovenstaande reden moet dit contact gekoppeld zijn aan de verkopende organisatie.