Contacten Beheren

Het hoofdscherm geeft een lijst weer van alle contacten binnen het Order Management Systeem.

Nieuw contact

  • Voornaam [verplicht]
  • Achternaam [verplicht]
  • E-mailadres [verplicht]
  • Labels: Hiermee is het mogelijk contacten een label te geven.

Labels kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld:
- Filtering in het contact grid
- Het conditioneel toewijzen van kortingsbonnen

Wanneer een contact is aangemaakt, kan deze bekeken worden door op de naam van het contact te klikken.

Persoonlijke informatie

Een samenvatting van het contact. Ook kunnen hier labels toegevoegd en verwijderd worden

Telefoonnummers

Hier kunnen telefoonnummer(s) worden toegevoegd

Organisaties

Om het betreffende contact bepaalde rechten te geven, is het van belang dat deze aan een organisatie gekoppeld wordt.

Bijvoorbeeld: Om een verkoper (contact) in te kunnen bij de hoofdinstellingen, is het van belang dat deze is gekoppeld aan de verkopende organisatie

Factuuradres

Het factuuradres van het contact. Hier kan ook meteen gekozen worden om het adres in te stellen als verzendadres

Verzendadres

Het verzendadres van het contact. Hier kan ook meteen gekozen worden om het adres in te stellen als factuuradres

Metadata

Custom velden die bij een contact kunnen horen