Organisaties

Alle bedrijven die betrokken zijn bij de processen binnen de applicaties van Afosto worden beheerd onder organisaties.

Voorbeelden van organisaties zijn:

 • Leveranciers
 • Magazijnen en andere interne locaties
 • Klanten

Nieuwe organisatie aanmaken

Naam [verplicht]: De naam van de organisatie

KvK-nummer: Het KvK-nummer van de organisatie

Betaaltermijn (in dagen): De betaaltermijn van de organisatie (indien van toepassing)

Uitgavenlimiet: De uitgavenlimiet van de organisatie (indien van toepassing)

Huidig openstaand bedrag: Het openstaande bedrag van de organisatie (indien van toepassing)

Accountmanager: De accountmanager van deze organisatie, hier kun je een contact selecteren uit je gebruikers (indien van toepassing)

Facturatie e-mailadres: Het e-mailadres waar dit bedrijf de facturen op wil ontvangen.

Factuur ontvangen per: Checkboxes waarmee bepaald kan worden hoe de organisatie zijn facturen ontvangt. (indien van toepassing)

Labels: Met labels kunnen organisaties gegroepeerd worden om, bijvoorbeeld, kortingsregels toe te kunnen passen. (let erop dat er minimaal één letter aan het label wordt toegevoegd)

IBAN: Het IBAN van de organisatie (indien van toepassing)

Logo: Het logo van de organisatie. Het logo dat hier geupload wordt, kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het opmaken van e-mail templates en webshop pagina's

Nadat alle velden zijn ingevuld is het van belang dat de organisatie een adres toegewezen krijgt [verplicht].

 • Ga naar de overzichtpagina Organisaties
 • Klik op de betreffende organisatie
 • Klik op de drie puntjes, rechtsbovenin
 • Klik op "Bekijken"
 • Klik op "Toevoegen" onder Factuur adressen
 • Voer het adres in en vink "Toevoegen als verzendadres" aan indien deze hetzelfde is als het factuuradres.
 • Herhaal zonodig de stappen bij het Verzendadres

BTW validatie

BTW Nummer: Naast het adres kan je ook een BTW nummer aan een organisatie toevoegen. De BTW nummers worden automatisch gevalideerd bij het VIES register.

Een gevalideerd BTW nummer heeft de volgende invloed op de verschillende organisaties:

 • Leverancier
 • Klant: wanneer een klant een geldig BTW nummer heeft bestaat er de mogelijkheid om bij een verkoop de BTW te verleggen naar de klant. Er wordt 0% BTW berekend op de calculatie. Deze functionaliteit is ook uit te zetten bij de instellingen van je verkoopkanaal. In dat geval wordt er altijd BTW berekend alsof het een consumentenverkoop is.

-Eigen organisatie: wanneer je een gevalideerd BTW nummer hebt in het land waar je wilt verkopen dan kan het lokale belastingtarief gehanteerd worden. Ter illustratie: met een valide BTW nummer in Duitsland kan je 19% BTW rekenen over verkopen in Duitsland ipv de 21% in Nederland.