Op deze pagina

Fulfilment - Instellingen

fulfilment.afosto.io/settings

Op deze pagina vind je de instellingen van de fulfilment app.

Locatie

Bij locatie stel je één of meerdere standaard locatie(s) in van het apparaat dat je gebruikt.

Op het moment dat je nog geen locatie hebt gekozen voor het apparaat dat je gebruikt en er zijn al locaties aangemaakt onder fulfilment locaties dan krijg je de keuze om 1 of meerdere van deze locaties te kiezen dit gebruikt kunnen worden op het apparaat.

Algemeen

Zichtbaarheidsinstellingen alles knop

Hier kun je de instellingen bepalen wanneer de alles wegleggen/alles picken knop getoond dient te worden.

Minimaal aantal items

Hier geef je het minimum op aan items dat aanwezig moet zijn van 1 SKU om de alles knop te tonen.

Je eerste product handmatig afhandelen

Hier bepaal je of je ervoor wilt kiezen om het eerste product altijd handmatig af te moeten handelen.

Toon product positie suggesties

Met deze instelling bepaal je of het systeem de voorkeurspositie van het product moet tonen en indien je het WMS gebruikt de posities uit het WMS. Het maximum aantal posities dat getoond wordt is 5.

Verzendingen

Inkomende verzendingen eerst uitpakken en vervolgens wegleggen

Met deze instelling bepaal je of je inkomende zendingen eerst wilt tellen voordat je ze gaat wegleggen.

Toon verzendingen aanmaken knop op mobiele apparaten

Met deze instelling bepaal je of je ook op mobiele apparaten de mogelijkheid wil hebben om verzendingen aan te maken.

Spooler

Printers die aangesloten zijn op Spooler kunnen hier ingesteld worden als standaard printers.