Verzendingen

https://fulfilment.afosto.io/shipments

Desktop

Mobile

Je ziet hier alle uitgaande verzendingen die nog niet op een werklijst staan, die nog niet zijn afgerond, gesorteerd op verzend op datum waarbij degene die je als eerst moet versturen bovenaan staat (default view)

je kunt ook inkomend selecteren via view selectie via het oog icoontje

Er zijn 2 opties om de verzendingen te picken & packen:

  1. Individueel een verzending picken en inpakken

  2. Meerdere verzendingen tegelijk picken

Definities kolom titels

Op werklijst: Alle items van de verzending staan op de werklijst

Onderweg: Alle items van de verzending zitten in een pakket en zijn onderweg van de éne naar de andere locatie of adres.

Afgerond:

  • Voor inkomende verzendingen: Alle items op deze verzending zijn weggelegd
  • Voor uitgaande verzendingen: Alle items op de verzending zijn verzonden

Gepakt: Alle items op de verzending zijn uit de schappen gepakt van het magazijn (de werklijst is afgerond)

Ingepakt: Alle items van de verzending zitten in een pakket

Uitgaand: Dit geeft aan of het een uitgaande of inkomende verzending is

Extra status indicatie

Op de mobiele weergave van het verzendingoverzicht, wordt een icoontje (rood vlaggetje) weergegeven, als extra indicatie dat de verzending niet compleet is of juist overcompleet.

Op de desktop weergave kun je deze extra statussen los zien, door in de kolommen selectie van het verzendingen overzicht, de kolommen "compleet" en "overcompleet" toe te voegen aan je overzicht.