Op deze pagina

Items

In dit overzicht zie je alle items die op de verzending staan.

Kolom Titels

Omschrijving: De omschrijving van het item

Aantal: Het aantal items op deze verzending.

Op werklijst: Het aantal items op de werklijst. Hier wordt een getal getoond zodra er van een verzending een werklijst is gemaakt.

Gepakt (uitgaande verzendingen): Het aantal items dat uit het schap is gepakt. Dit getal toont het aantal items dat als gepakt geregistreerd is in het proces.

Ingepakt (uitgaande verzendingen): Het aantal items wat in een pakket zit. Er komt hier een getal zodra het aantal in een pakket (doos) is geregistreerd in het pack proces.

Ontbrekend: Het aantal items dat als ontbrekend is opgegeven. Het geeft het aantal stuks weer van de producten die niet gepicked en gepacked zijn (bij uitgaande) of niet weggelegd zijn (bij inkomend) leveringen die wel op de werklijst stonden.

Geteld (inkomende verzendingen): Het aantal items wat in het pakket zit. Let Op: deze kolom is alleen ingevuld als je gebruikt maak van de uitpak functie/registratie. Het kan dus voorkomen dat er 0 staat ondanks dat er bij weggelegd een getal staat indien je het tellen van de items overslaat.

Weggelegd (inkomende verzendingen): Het aantal items wat je hebt weggelegd op een positie.