Coupons

Met coupons kun je kortingscodes maken voor je klanten of toekomstige klanten. Deze coupons worden aangemaakt onder een categorie. Deze categorie wordt vervolgens bij een prijsregel gebruikt om korting op een code toe te passen.

Wil je alleen codes aanmaken bij een bestaande categorie? klik hier.

Coupon categorie

Coupons worden samengevoegd onder een categorie. Zo hou je het overzicht welke code welke korting krijgt. Een voorbeeld waar coupons veel voor gebruikt worden is wanneer een nieuwe klant zich registreert bij jouw webshop. Veel bedrijven geen dan bijvoorbeeld 5% korting.

Coupon categorie aanmaken

Om een nieuwe categorie aan te maken klik je rechtsboven op de blauwe knop 'Nieuwe categorie'. In het venster dat opent kun je een naam invullen en standaard instellingen. Deze instellingen kun je per code nog overschrijven maar dienen als standaard.

Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.14.22.png

Vervalt na aantal dagen
Met deze instelling geeft je aan hoeveel dagen de codes in deze categorie te gebruiken mogen zijn. Wil je bijvoorbeeld dat de code 2 maanden beschikbaar is, dan vul je 60 in.

Ongelimiteerd
Wil je dat de codes binnen deze categorie ongelimiteerd kunnen worden gebruikt? Vink deze optie dan aan. Er komt dan geen restrictie op hoe vaak de code gebruikt wordt.

Limiet
Met het limiet kun je aangeven hoevaak de codes binnen deze categorie gebruikt mogen worden. Stel je deze bijvoorbeeld in op 1, dan kan elke code maar één keer ingevoerd worden. Wanneer ongelimiteerd aangevinkt is zal dit veld worden verborgen.

Coupon code aanmaken

Nu we een coupon categorie hebben kunnen we codes aanmaken. Open de nieuwe categorie. Je zal nu een lege tabel zien. Laten we deze vullen door rechtsboven op de blauwe knop 'Nieuwe coupon code` te klikken. Je krijgt vervolgens twee opties. Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.22.51.png

Snel toevoegen

Met snel toevoegen worden de standaard instellingen van de categorie gebruikt. Als code wordt een unieke reeks tekens gegenereerd. Op deze manier kun je snel een aantal codes toevoegen. De instelling 'Verloopt na aantal dagen' wordt gebruikt om een datum in de toekomst te berekenen. Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.27.11.png

Handmatig toevoegen

Bij het handmatig toevoegen van een code worden de velden vooraf ingevuld op basis van de standaardinstellingen van de categorie. De velden 'Verloopt op' en 'Resterend' worden hiermee al gevuld. De code wordt leeg gelaten en kun je dus zelf invoeren. Zo kun je er een leesbare code van maken of bijvoorbeeld persoonlijker maken door een naam er in te verwerken. Wil je de code niet zelf bepalen dan kun je ook op de knop 'random' klikken. In het veld 'Code' wordt dan eenzelfde soort code als bij snel toevoegen gegenereerd. Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.33.22.png

Korting koppelen

Om daadwerkelijk korting te geven bij het gebruik van deze codes zul je een prijsregel aan moeten maken. Bij de prijsregel geef je dan op welke coupon categorie bij de korting hoort. Bij het aanmaken van een prijsregel Kies je onder restricties voor 'Kortingscode'. In het veld waarde selecteer je vervolgens de juiste coupon categorie waar de korting op toegepast moet worden. Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.03.04.png

Wanneer de prijsregel is opgeslagen kun je de coupon codes gebruiken en zal de korting worden toegepast op de order.