Servicekosten

Onder servicekosten beheer je je verzend & betaalkosten.

Wat zijn servicekosten

Service kosten zijn extra kosten die aan de klant doorberekend worden voor het kunnen afhandelen van de order. Voor de hand liggende servicekosten zijn verzend- en betaalkosten. Maar ook bestel- en verpakkingskosten of bijvoorbeeld eilandtoeslagen behoren tot de mogelijkheden.

Servicekosten kunnen een vast bedrag zijn of een percentage over het subtotaal van alle productregels (nadat hier de kortingen op zijn toegepast).

Servicekosten maken gebruik van dezelfde filter mogelijkheden als prijsregels. Hierdoor kun je heel fijnmazig instellen wanneer je wel of niet wilt dat deze kosten worden berekend. Zodra ze toegevoegd worden zie je ze terug in alle financiële weergaves van de order (de kostenprojectie, de calculatie en de factuur).

Servicekosten toevoegen

Kies een naam en 1 van de volgende 2 types: handelingskosten / verzendkosten. Prijsregels kunnen later weer gebruikt worden om hier korting op te geven.

Gebruik prioriteit om de volgorde te bepalen. Kies vervolgens een percentage of bedrag. Vul eventueel een datum in (van / tot) waarbinnen deze kosten berekend moeten worden

BTW instellingen zijn per land in te stellen. Je kunt kiezen voor vast, hoogst of gewogen. Bij vast kies je voor een vast percentage per land, bij hoogst wordt automatisch gekozen voor het hoogst berekende BTW percentage binnen de orderregels. Bij gewogen wordt BTW naar rato van de orderregels verdeeld.

Het land dat hier bedoeld wordt is het land waarbinnen de verkoper BTW moet afdragen.

Voor het samenstellen van een restricties kun je gebruik maken van de volgende filters:

  • subtotaal: het bedrag van alle productregels, na korting

  • tags: tags van klanten of organisaties die gekoppeld zijn aan de order

  • betaalmethode: de gekozen betaalmethode

  • verzendmethode: de gekozen verzendmethode

Let op: voor service kosten moeten altijd ALLE btw tarieven meegenomen worden. Anders krijgt het systeem foutmeldingen.