Verzend en betaalkosten instellen

Het instellen van verzendkosten doe je via orders.afosto.io/service-costs/new

Naam

Vul de naam in van je verzend of betaalkosten (voorbeeld: PostNL Avondlevering)

Type

Bij type bepaal je het type servicekosten.

Prioriteit

Hier bepaal je de volgordelijkheid van de servicekosten.

Bedrag of Percentage

Kies hier voor een bedrag of percentage voor de servicekosten.

Actief vanaf en Verloopt op

Hier vul je de datum en tijd in vanaf wanneer de servicekosten actief zijn en wanneer ze eventueel verlopen.

BTW instellingen

Type

Kies uit Max, Vast of Gewogen.

Max: De btw over de servicekosten is gelijk aan de hoogste btw van de producten op de order.

Vast: De btw over de servicekosten is een vast geselecteerd percentage.

Gewogen: De btw over de servicekosten is een gewogen gemiddelde op basis van de producten op de order.

LET OP: Je moet voor ieder land waarvan je verkopende organisatie valide BTW nummers voor heeft een tarief instellen voor de service en betaalkosten zodat deze juist kunnen worden berekend.

Land

Kies het land vanwaar je de producten verzend.

Tarief

Indien je kiest voor het type vast wordt dit tarief gehanteerd.

Restricties

Onder restricties kun je de restricties bepalen voor de servicekosten. Hiermee kun je bijvoorbeeld bepalen voor welk verkoopkanaal en welke verzendmethode of betaalmethode de servicekosten moeten gelden.