Batches

Binnen Afosto hebben we een batch functionaliteit. Dit is een manier om bulkacties te doen op bepaalde data. Hieronder vind je per batchactie een handleiding over hoe je deze batch gebruikt en instelt: