Prijsmanagement

Met de pricing tool van Afosto kun je je toekomstige prijzen managen en zelfs prijzen uit het verleden terughalen.

Op het moment dat je een product opent zie je bovenaan de actieve prijzen van de huidige tijd en datum.

prijsmanagement-afosto-producten.png

Met de datum selector kun je een datum/tijd selecteren in de toekomst of het verleden om de actieve prijzen van dat moment op te halen.

Je kunt een nieuwe prijs toevoegen door op de nieuwe prijs knop te klikken dan opent dit scherm: prijsmanagement-afosto-producten-2.png

Je kunt dan een prijs en een datum/tijd toevoegen vanaf wanneer deze prijs actief is. Dit kan ook d.m.v. een batchjob.

Orders met prijzen uit het verleden of in de toekomst

Op het moment dat je een order aanmaakt in het systeem kun je via de prijsweergave functie een datum en tijd toevoegen op basis waarvan de prijzen berekend dienen te worden.

prijsmanagement-afosto-producten-3.png

Met deze functionaliteit kun je de dan geldende prijzen ophalen inclusief de op dat moment geldende prijsregels. Op deze manier kun je dus klanten een prijs van bijvoorbeeld een half jaar geleden laten betalen indien je prijsafspraken hebt met een klant.