Algemene Batchjob Handleiding

Batches

Met de batchfunctionaliteit kunnen eenvoudig gegevens in bulk worden geïmporteerd. In verschillende apps is deze functionaliteit beschikbaar. Omdat de basis van de batchjob altijd gelijk is, wordt deze hier uitgelegd. De instellingen die specifiek van toepassing zijn op de app worden in de desbetreffende handleidingen verder uitgelegd.

 1. Klik rechtsboven op de blauwe knop nieuwe batch
  1. Selecteer type gegevens Er zijn drie manieren om data toe te voegen aan een batchjob:
   1. Bestand (csv): Met deze optie kan een CSV bestand geüpload worden om de batch van data te voorzien
   2. Spreadsheet: In de geïntegreerde spreadsheet interface kan een blok met data geplakt worden vanuit bijvoorbeeld Excel of Google Sheets
   3. Bestaande gegevens: Het is mogelijk eerder geüploade data te gebruiken voor de batchjob. Je kan bijvoorbeeld één bestand uploaden met de voorraden van alle locaties, en vervolgens dat bestand meerdere keren gebruiken om één voor één de voorraden te importeren.

Bestand (csv)

Vul een referentie in voor de dataset die je gaat maken. Hiermee kun je deze batch later opnieuw openen d.m.v. de bestaande gegevens knop in de vorige stap.

Via deze optie kan een csv bestand worden ingeladen om de batchjob uit te voeren.

Spreadsheet

Vul een referentie in voor de dataset die je gaat maken. Hiermee kun je deze batch later opnieuw openen d.m.v. de bestaande gegevens knop in de vorige stap.

Indien je de checkbox "Eerste regel als kolomnamen" aanvinkt, wordt deze niet meegenomen om te importeren. Deze functie is vooral handig om in de volgende stap de kolommen te herkennen.

Bestaande gegevens

Als je een al eerder geüpload csv bestand of spreadsheet wilt gebruiken dan kun je kiezen voor de laatste optie en de betreffende dataset opnieuw gebruiken.

Ga verder met de batchjob waarmee je bezig was: