Routes

Naam: Een herkenbare naam van de route

Van: De organisatie waar de route start

Naar: De organisatie waar de route naartoe gaat

Tijdschema's: De tijdschema's waarop deze route van toepassing is.

Locatie toevoegen: Extra 'stappen' in de route. Als een bepaalde route vaak over meerdere locaties loopt, kan deze als standaard worden aangemaakt. In plaats van twee 'losse' interne orders maakt het systeem nu alleen zendingen aan.

Kijk hier voor het beperken van verzendmethodes voor bepaalde routes