Omnichannel Marketing | Afosto

Omnichannel Marketing


Levert jou marketing je meer op dan dat het kost? Hoe meet je de kosten en opbrengsten van je marketing inspanningen als retailer? Waar kan ik het meeste geld besparen in mijn proces van inkoop tot levering? Dit is een kleine greep uit de vele vragen die wij samen met onze klanten zo goed mogelijk op proberen te lossen. Afosto helpt retailers met het behalen van hun doelstellingen door een intensieve begeleiding van consultants met ervaring in het omnichannel ondernemen.

Omdat wij voordat we een nieuwe samenwerking starten eerst duidelijke, realistische doelstellingen opstellen samen met onze klanten zorgen we ervoor dat we naar hetzelfde doel streven. Deze doelstellingen kunnen uiteenlopende zaken zijn waarbij wij zowel op technisch gebied als op marketing gebied de kennis en ervaring in huis hebben om je als retailer te helpen ondernemen in deze snel veranderende wereld.

Op het moment dat je kiest voor een samenwerking met Afosto starten we een traject waarin we in ieder geval de volgende stappen zullen doorlopen:

1. Bepalen van realistische doelstellingen en KPI’s

2. Pixels en analytische tools instellen om deze KPI’s te kunnen meten

3. Bepalen van de marketing tools die gebruikt gaan worden om de doelstellingen te behalen

4. Analyseren en optimaliseren van de verschillende campagnes en inspanningen

We doen dit met behulp van het scrum principe waarin we samen met onze klanten op een vaste frequentie zogenaamde sprint meetings houden. Door dit op een vaste frequentie te doen zorgen we ervoor dat we de doelstellingen in het oog houden en kosten en baten constant tegen elkaar af blijven wegen.

We bieden verschillende pakketten afhankelijk van de mate waarin je wilt samenwerken en de snelheid waarmee je wilt doorontwikkelen.

Graag nodigen we je uit voor een gratis eerste meeting waarin we samen jouw doelstellingen kunnen bespreken en zo een eerste stap zetten in het behalen van deze doelstellingen!

Vraag een demo aan via onze website en een van onze consultants neemt contact met je op om een datum te plannen voor de eerste meeting.