Synoniemen instellen

Als meerdere woorden dezelfde betekenis hebben in je gegevensverzameling, kun je een lijst van synoniemen maken. Dit maakt je zoekresultaten relevanter.

In het algemeen geeft een zoekactie op een woord dezelfde resultaten als een zoekactie op een van zijn synoniemen.

Er is één uitzondering op deze regel, waarover hieronder meer.

Synoniemen toevoegen

Om synoniemen toe te voegen dien je in de app naar instellingen te gaan. Klik vervolgens op het tabblad 'synoniemen'. Onderstaand scherm verschijnt vervolgens.

Klik op synoniem toevoegen. Onderstaande pop-up verschijnt waarmee je een synoniem kan toevoegen.

Er zijn twee typen synoniemen die je in Instant Search kan invoeren. Dat zijn:

  • Één-richting synoniem
  • Twee-richting synoniem

Één-richting synoniem

Gebruik dit als je wilt dat een woord synoniem is met een ander, maar niet andersom.

telefoon => iphone

Een zoekopdracht naar telefoon geeft documenten terug die iphone bevatten alsof ze het woord telefoon bevatten. Als je echter zoekt naar iphone, zullen documenten die telefoon bevatten lager in de resultaten staan omdat er geen match kan worden geconstateerd.

Twee-richting synoniem

Door een of meer synoniemen met elkaar te associëren, worden ze in beide richtingen als hetzelfde beschouwd.

schoen <=> laars <=> pantoffel <=> sneakers

Als met een van deze woorden gezocht wordt, worden alle synoniemen als hetzelfde woord beschouwd en verschijnen ze in de zoekresultaten.

Als er gezocht wordt op schoen, wordt laars gevonden en als er gezocht wordt op laars, wordt ook schoen gevonden. In het voorbeeld in het screenshot hebben we 'Shawshank redemption' synoniem gemaakt voor 'Best movie' en vice versa.

Heb je je synoniem ingevoerd, klik dan op toevoegen.

Zie onderstaand screenshot. Als er gezocht wordt op 'Best movie' komt de film 'The shawshank redemption' als eerste resultaat naar voren. Dit is het synoniem wat we hierboven hebben toegevoegd.

Synoniemen met meerdere woorden

Merk op dat synoniemen met meer dan twee woorden anders behandeld worden dan synoniemen tussen afzonderlijke woorden.

Als een meer-woord zinsdeel als synoniem van een ander woord of zinsdeel beschouwd wordt, krijgt de exacte zoekopdracht altijd voorrang boven zijn synoniem(en). Als je als zoekopdracht "SF" invoert, dan worden ook resultaten teruggegeven die "San Francisco" bevatten. Ze zullen echter als minder relevant worden beschouwd dan die welke "SF" bevatten. Het omgekeerde is ook waar.

TIP

Meerwoordsynoniemen zijn beperkt tot maximaal drie woorden.
Bijvoorbeeld, hoewel je van "League of Legends" en "LOL" synoniemen zou kunnen maken, kun je dat niet doen voor "The Lord of the Rings" en "LOTR".

Normalisatie van woorden

Alle synoniemen worden tijdens het indexeren lowercased en de-unicoded.

Een zoekactie naar "cv" zou alle documenten teruggeven die "cv" of "CV" bevatten, naast alle documenten die "Résumé", "resumé", "cv", enz. bevatten, niet veranderd door hoofdletters of accenttekens.