Spooler

De Spooler app beheert alles dat te maken heeft met het printen binnen Afosto. Deze app ontvangt print opdrachten vanuit het systeem en zet ze door naar de juiste printers. Zo wordt bijvoorbeeld door de kassa een kassabon gestuurd naar Spooler en Spooler zet het door naar de juiste kassabon printer.

Spooler bestaat uit een netwerk van hubs en printers. In het kort:

Een hub is een kleine computer die in een lokaal netwerk actief is en print opdrachten aanneemt en verstuurt.

Een printer zorgt voor het verwerken van de printopdrachten naar papier.

Spooler kent vier types printers

  • A4-printer
  • Labelprinter
  • Bonnenprinter