Apps 4.0 - Spooler - Hubs

Een Spooler hub is een kleine computer die in jouw lokale netwerk dient te hangen om vervolgens te kunnen koppelen met alle beschikbare printers binnen dat netwerk. Elke hub beschikt over een scan functionaliteit die het netwerk kan scannen op printers. Elke hub bevat unieke software die van te voren geconfigureerd en geïnstalleerd moet worden. Voor meer over het installeren van een hub, zie: Hub installatie

De geleverde hub zal al van tevoren geconfigureerd zijn. Het opnieuw configureren van de hub zal dus over het algemeen niet nodig zijn.

Bij het openen van Spooler krijg je een overzicht van alle beschikbare hubs in het netwerk. Achter elke hub vind je de netwerkstatus van een hub. Als de hub met internet verbonden is dan staat er ‘online’ achter. Als er ‘offline’ achter een hub staat, dan is deze niet met het internet verbonden of staat de hub uit.

Je kan op een hub klikken om de printers, logs en instellingen van de desbetreffende hub te bekijken en te bewerken. Vervolgens vind je 3 tabbladen en overige opties van de hub.

Printers

Alle printers die in het netwerk van de hub zitten staan in deze lijst.

Logs

Alle foutmeldingen die de hub ontvangt worden hier gelogd. Als een printer bijvoorbeeld op een verkeerd IP adres is verbonden en je stuurt er een printopdracht heen dan komt dat hier te staan.

Instellingen

  • Naam: De naam van de Spooler hub (bijvoorbeeld “Spooler hub 1 Magazijn X”)
  • Beschrijving: Een beschrijvende tekst voor de hub

Overige opties

  • Test verbinding: Met deze button kan getest worden of de hub verbonden is aan het netwerk.
  • Download OS: Bij het installeren van de printer kan via deze button het besturingssysteem voor de hub gedownload worden.
  • Verwijderen: Hiermee wordt de hub uit het netwerk verwijderd