Rule Builder: Een Algemene Uitleg

De Rule Builder is een essentieel en veelzijdig onderdeel van het Afosto SaaS-platform. Het stelt je in staat om voorwaarden of condities in te stellen voor specifieke acties of gebeurtenissen. Deze regels variëren van eenvoudig tot zeer geavanceerd en zijn op meerdere locaties binnen het platform terug te vinden. De basis van de Rule Builder volgt altijd het 'Als-dan' principe:

Als aan {voorwaarden} wordt voldaan, dan {taak} doen.

Enkele voorbeelden van het gebruik van de Rule Builder zijn:

  1. Het bepalen wanneer een betaalmethode getoond moet worden, zoals tussen bepaalde bedragen of op een specifiek verkoopkanaal.
  2. Het instellen wanneer een verzendmethode actief is.
  3. Het bepalen wanneer een bepaalde korting of toeslag gegeven moet worden (bijvoorbeeld: orderbedrag hoger dan 50 euro > geen verzendkosten).

Om voorwaarden te configureren, maak je gebruik van het selectievenster, waar alle variabelen uit het platform te selecteren zijn. Vervolgens kun je een conditie aan deze variabelen koppelen. Een voorbeeld hiervan is:

Als {Total Order Value} hoger is dan {100}, dan verzendmethode kosten 0.

Je kunt meerdere voorwaarden of condities toevoegen aan een regel, bijvoorbeeld:

Als {Total Order Value} hoger is dan {100}

EN

{Verzendland} is niet {Duitsland},

dan verzendmethode kosten 0.

In dit voorbeeld wordt de waarde 'EN' gebruikt, wat betekent dat aan beide voorwaarden moet worden voldaan om de taak uit te voeren. Je kunt ook de waarde 'OF' gebruiken, waardoor slechts één van de voorwaarden hoeft te worden voldaan. Hiermee zijn er twee opties mogelijk: 'EN' en 'OF'.

Volgorde van regels

Het is belangrijk om te begrijpen dat de volgorde van de regels in de Rule Builder bepalend is voor welke regel wordt uitgevoerd. Het systeem zal de regels één voor één doorlopen, van boven naar beneden. Zodra er een regel wordt gevonden die voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal deze regel worden toegepast en stopt het systeem met het verder evalueren van de overige regels.

Dit betekent dat het cruciaal is om je regels in de juiste volgorde te rangschikken. Als er bijvoorbeeld een specifieke uitzondering is die voorrang moet krijgen boven een algemenere regel, zorg er dan voor dat deze uitzondering hoger in de lijst staat. Op die manier zal het systeem eerst de uitzondering evalueren en, indien van toepassing, toepassen voordat het de algemenere regel beoordeelt.

Om de volgorde van je regels aan te passen, kun je ze eenvoudig slepen en neerzetten op de gewenste positie in de lijst. Het is aan te raden om na het rangschikken van je regels het systeem te testen om er zeker van te zijn dat de gewenste regel wordt toegepast in elke situatie. Door aandacht te besteden aan de volgorde van je regels, kun je ervoor zorgen dat de Rule Builder effectief en efficiënt werkt binnen je Afosto SaaS-platform.

Op deze pagina