16 december 2022


6 minuten lezen

Zit er BTW op verzendkosten en hoe bereken je dat?

Door Ton Koop

Als ondernemer ben je verplicht om BTW te heffen op je producten en diensten. Dit geldt ook voor verzendkosten. Wanneer je een e-commerce bedrijf hebt en je verkoopt zowel producten met een laag als een hoog BTW tarief, is het belangrijk om goed te begrijpen hoe je de BTW moet berekenen over de verzendkosten. We leggen dit voor je uit in deze blog.

Wat is BTW

De BTW, ofwel belasting over de toegevoegde waarde, is een belasting die wordt geheven op goederen en diensten in de Europese Unie. In Nederland bedraagt de BTW standaard 21%. In sommige gevallen kan de BTW ook 9% of 0% zijn. Dit hangt af van de aard van de goederen of diensten. Zo is de BTW op basisvoedsel, boeken en kranten bijvoorbeeld 9%, terwijl de BTW op exportgoederen 0% is.

Hoe bereken je BTW over verzendkosten

Om de BTW over verzendkosten te berekenen, moet je eerst bepalen welk BTW tarief van toepassing is op de verzendkosten. Als de verzendkosten volledig toegerekend kunnen worden aan een specifiek product, dan geldt hetzelfde BTW tarief als dat product. Dus als je bijvoorbeeld een product verkoopt met een BTW tarief van 21% en daarbij verzendkosten in rekening brengt, dan geldt ook op de verzendkosten 21% BTW.

Echter, als de verzendkosten niet volledig toegerekend kunnen worden aan één specifiek product, bijvoorbeeld omdat je een bestelling hebt met zowel producten met een laag als een hoog BTW tarief, dan geldt het gemiddelde BTW tarief op de verzendkosten. Om dit gemiddelde BTW tarief te berekenen, moet je eerst het totale bedrag van de verzendkosten berekenen. Vervolgens moet je het totale bedrag van de producten met een laag BTW tarief berekenen en het totale bedrag van de producten met een hoog BTW tarief.

Met deze bedragen kun je het volgende uitrekenen:

1Gemiddeld BTW tarief = (Totaal bedrag BTW / (Totaal bedrag producten met lage BTW + Totaal bedrag producten met hoge BTW)) x 100

Met het gemiddelde BTW tarief weet je hoeveel BTW je moet heffen over de verzendkosten. 

Stel dat een consument goederen heeft gekocht voor een totaal netto-bedrag van €200, waarvan €100 belast is met het lage BTW-tarief van 9% en €100 belast is met het hoge BTW-tarief van 21%. Het totale BTW-bedrag dat de consument moet betalen, is €9 voor de goederen met het lage tarief en €21 voor de goederen met het hoge tarief, wat een totaal BTW-bedrag van €30 oplevert.

Om het gewogen BTW-tarief te berekenen, delen we het totale BTW-bedrag van €30 door het totale netto-bedrag van €200 en vermenigvuldigen we dit met 100. Dit geeft ons het volgende resultaat:

1Gewogen BTW tarief = €30 / €200 x 100 = 15%

Dit betekent dat, voor deze aankoop, het gewogen BTW-tarief 15% bedraagt. Dit is hoger dan het lage BTW-tarief van 9% en lager dan het BTW-tarief van 21%, omdat het gemiddelde BTW-tarief is berekend op basis van de verhouding tussen goederen met het lage en hoge tarief.

Dit gewogen BTW tarief kan je ook gebruiken voor het afdragen van de BTW op de verzendkosten die je aan je klant rekent. Hieronder laten we in een voorbeeld zien wat voor verschil het maakt als je het gewogen BTW tarief afdraagt ipv standaard het hoge tarief.

Wanneer je de consument €5,95 verzendkosten rekent, dan is dit bedrag inclusief BTW. Om het bedrag inclusief BTW (bruto-bedrag) terug te rekenen naar het bedrag exclusief BTW (netto-bedrag), kun je gebruikmaken van de volgende formule:

1Netto-bedrag = Bruto-bedrag / (1 + BTW-tarief/100)

In deze formule is het bruto-bedrag het bedrag inclusief BTW, het netto-bedrag is het bedrag exclusief BTW en het BTW-tarief is het percentage BTW dat geldt voor het product of de dienst.

Laten we dit aan de hand van het voorbeeld  van €5,95 verzendkosten toepassen. In het eerdere voorbeeld kwamen we uit op een gewogen BTW tarief van 15%. Hieronder passen we deze 15% toe en vergelijken dat met de uitkomst bij 21% BTW. 

121% Netto-bedrag = €5,95 / (1 + 21/100) = €5,95 / 1,21 = €4,92
215% Netto-bedrag = €5,95 / (1 + 15/100) = €5,95 / 1,15 = €5,17

Het verschil tussen €4,92 en €5,17 is 25 cent. Dit betekent dat een correcte berekening van BTW je op deze bestelling 25 cent bespaart ten opzichte van het standaard doorberekening van een hoog tarief.

Laat het systeem dit voor jouw doen

Veel systemen kunnen niet omgaan met een gewogen BTW tarief, waardoor je dit handmatig achteraf moet corrigeren of altijd te veel BTW afdraagt. Dit geldt met name voor ondernemers in de sectoren waar veel producten met het lage tarief in naar voren komen, zoals voedsel of gezondheid.

Wij hebben bij het opzetten van onze headless commerce engine rekening gehouden met dit probleem. In Afosto kan je dus altijd het juiste gewogen BTW bedrag over de verzendkosten zien en daarmee geld besparen. 

Ik hoop dat deze blog je heeft geholpen om te begrijpen hoe je het juiste bedrag aan BTW kunt berekenen over je verzendkosten. Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om het te vragen.

Veelgestelde vragen over BTW

BTW, of belasting over de toegevoegde waarde, is een belasting die wordt geheven op goederen en diensten in de Europese Unie. In Nederland bedraagt de BTW standaard 21%. Er zijn echter ook gevallen waarbij de BTW 9% of 0% is, afhankelijk van de aard van de goederen of diensten.

Het gewogen BTW tarief is het gemiddelde BTW tarief dat van toepassing is op verzendkosten die niet volledig toegerekend kunnen worden aan één specifiek product. Om het gewogen BTW tarief te berekenen, moet je eerst het totale BTW bedrag en het totale netto bedrag van de producten bepalen. Vervolgens kun je het gewogen BTW tarief berekenen met de volgende formule: Gewogen BTW tarief = (Totaal BTW bedrag / Totaal netto bedrag) x 100.

Om de BTW over verzendkosten te berekenen als je producten verkoopt met zowel een laag als een hoog BTW tarief, moet je het gemiddelde BTW tarief bepalen. Dit doe je door eerst het totale bedrag van de verzendkosten, het totale bedrag van de producten met een laag BTW tarief en het totale bedrag van de producten met een hoog BTW tarief te berekenen. Vervolgens kun je het gemiddelde BTW tarief berekenen met de volgende formule: Gemiddeld BTW tarief = (Totaal bedrag BTW / (Totaal bedrag producten met lage BTW + Totaal bedrag producten met hoge BTW)) x 100.

Geschreven door
Ton Koop

Mijn naam is Ton, mede-eigenaar van Afosto en in het bezit van een masterdiploma in International Business and Management. Bij Afosto fungeer ik als een stuwende kracht achter het ondernemerssucces van onze klanten. Mijn diepgaande expertise in e-commerce en mijn passie voor het uitbouwen van bedrijven zijn fundamenteel in mijn werkwijze om retailers te ondersteunen. Met het geavanceerde headless commerce platform van Afosto bied ik inventieve oplossingen die niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook de groei van bedrijven stimuleren. Ik hou er van om mijn kennis te delen zodat we samen succes kunnen hebben.

Meer van Ton Koop