26 juli 2022


5 minuten lezen

Retail Betekenis | Wat is retail?

Door Sander Kah

De betekenis van retail

Retail, een veel gehoorde term in de ondernemerswereld, maar wat betekent het eigenlijk? Aangezien we ons bij Afosto richten op ambitieuze retailers leek het ons een goed idee om tot de bodem uit te zoeken wat dit woord nu eigenlijk betekent. In dit artikel delen we onze bevindingen met je.

De betekenis van het woord retail

Retail, is zoals je waarschijnlijk al wist een Engelse term. In het Nederlands wordt meestal de term detailhandel of kleinhandel gebruikt. In de (online) encyclopedie vinden we de volgende definitie:

Onder retail verstaan we de toevoer van diensten / producten met als eindgebruiker consumenten. Het verschil tussen retail en detailhandel is dat de detailhandel geen diensten maar alleen producten levert.

Als we de Engelse definitie van het woord opzoeken op wikipedia vinden we het volgende. Vinden we het volgende:

Retail is de verkoop van goederen en diensten aan consumenten, in tegenstelling tot groothandel, die de verkoop aan zakelijke of institutionele klanten is. Een retailer koopt goederen in grote hoeveelheden van producenten, rechtstreeks of via een groothandelaar, en verkoopt ze dan in kleinere hoeveelheden met winst aan de consument. Retailers zijn de laatste schakel in de toeleveringsketen van producenten naar consumenten.

Wat is retail?

Nu we de definitie van het woord kennen willen we natuurlijk ook weten wat dat dan betekent.

Retail is een verzamelnaam voor B2C (business to consumer) ofterwijl bedrijven die aan consumenten leveren. Een vrij breed begrip dus, het komt er op neer dat als je een winkel hebt; Online dan wel offline die producten en/of diensten verkoopt aan mensen je een retailer bent.

Dit kunnen zowel digitale als fysieke producten zijn. Officieel gezien is retail een ruimer begrip dan detailhandel omdat detailhandel in principe alleen om het verkopen van producten gaat en retail kan ook over diensten gaan.

De geschiedenis en ontwikkeling van het begrip retail

Retailers en winkels hebben een zeer oude geschiedenis, die teruggaat tot de oudheid. Sommige van de vroegste winkeliers waren rondtrekkende marskramers. In de loop der eeuwen werden detailhandelszaken omgevormd van weinig meer dan “onbeschofte kraampjes” tot de gesofisticeerde winkelcentra van de moderne tijd.

In het digitale tijdperk proberen steeds meer detailhandelaars bredere markten te bereiken door via meerdere kanalen te verkopen, waaronder zowel fysieke als online detailhandel.

Digitale technologieën beïnvloeden ook de manier waarop de consument voor goederen en diensten betaalt. Onder ondersteunende diensten voor de detailhandel kunnen ook kredietverlening, leveringsdiensten, adviesdiensten, stylisten diensten en een reeks andere ondersteunende diensten vallen.

De meeste moderne detailhandelaren nemen gewoonlijk beslissingen op strategisch niveau, onder meer over het soort winkel, de te bedienen markt, het optimale productassortiment, de klantenservice, de ondersteunende diensten, en de algemene marktpositionering van de winkel.

Als het strategisch winkelplan eenmaal klaar is, bedenken de winkeliers de winkel mix, die product, prijs, plaats, promotie, personeel, en presentatie omvat.

Wat zijn de trends van het moment op het gebied van retail? Deloitte heeft een mooi rapport uitgebracht met de retail trends van 2022 waarin ze 6 grote trends weten te benoemen.

1: Generatie Z begint het geld te spenderen

Het aantrekken van Generatie Z wordt belangrijker naarmate ze zowel klanten als werknemers worden. De generatie die tussen 1995 en 2010 geboren is, is nu tot de beroepsbevolking toegetreden. Niet alleen hebben ze hun eigen koopkracht en zijn ze niet langer afhankelijk van hun ouders, ze hebben ook sterke en kenmerkende wensen en behoeften waarin winkeliers en merken moeten voorzien.

2: Het retail imperium slaat terug

De online en digitale detailhandel is niet langer alleen voorbehouden aan de behendige startup of online pureplay bedrijven. We beginnen de grote gevestigde detailhandel bedrijven te zien terugvechten door zelf digitaal te omarmen. De reis van de moderne detailhandelaar naar digitaal ziet dat hij zijn kern aanpast, digitale producten en ervaringen verkent, en de metaverse verkent.

3: Snelheid is onmisbaar

Nu de consument een wrijvingsloze en vaak contactloze winkelervaring verlangt, worden kassa vrije winkels, ultrasnelle en autonome leveringen snel mainstream. Verstand van supply chains, productinformatie, social media, online marketing zijn onmisbaar voor je eigen onderneming anno 2022.

4: Verhalen uit onverwachte hoek

Bewust consumentisme en een uitdagende markt moedigen retailers aan om te diversifiëren en over te stappen op geheel nieuwe activiteiten om hun activa beter te benutten en nieuwe bronnen van groei te vinden.

5: Circulariteit is hip

Circulariteit zit op een fantastisch groeipad, waarbij de sector tweedehands kleding naar verwachting sneller zal groeien dan de fast fashion. Intussen betekent de houding van de consument ten opzichte van duurzaamheid dat traceerbaarheid een kritieke vereiste is om klimaat beloften waar te maken en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor uitstootvermindering te halen.

6: 1+1 = 3 | Samenwerken met betekenis

Door vooruitstrevende en onderscheidende samenwerking kunnen detailhandelaars iets bereiken dat groter is dan de som van de delen. In het komende jaar zullen detailhandelaars en merken samenwerken om merk onderscheid te creëren en om de grootste problemen in de samenleving, zoals klimaatverandering, aan te pakken.

Retail en E-commerce

Zoals je uit de trends hierboven al kunt zien willen consumenten anno 2022 niet meer gebonden zijn aan 1 winkel, 1 manier van communiceren of 1 manier van verkopen. Dit heeft verregaande gevolgen voor de business models van zowel de fysieke winkels als de E-commerce.

Klanten krijgen steeds meer touchpoints met een retailer en willen kunnen bekijken, beslissen, kopen, retourneren en vragen stellen op de momenten dat het hun uitkomt op de plek dat het hun uitkomt.

Retail management

Je ziet allerlei opleidingen voor ondernemerschap en retail management oppoppen zoals bijvoorbeeld bij Stendende HanHogeschool Utrecht en de Hanzehogeschool. Dit is broodnodig omdat het managen van een retail bedrijf er anno 2022 er heel anders uitziet dan 10-20 jaar geleden.

Waar je vroeger als winkelier vooral lokaal zichtbaar moest zijn en je winkel netjes op orde moest hebben komen er nu allerlei andere zaken bij kijken als e-commerce retailer. Om naast fysiek je producten ook online aan te kunnen bieden heb je (veel) meer informatie nodig over de producten en die moet opgeslagen worden in een systeem.

Doordat je bestellingen niet meer alleen via de kassa binnenkomen maar ook via andere kanalen zoals je webshopbol.com, amazon en andere externe marketplaces dien je op al die platformen je voorraad en productinformatie goed voor elkaar te hebben.

Ben jij een retailer die bovenstaande problemen herkent? Afosto helpt retailers met het overkomen van deze problemen door het aanbieden van slimme software oplossingen. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden, vraag dan een demo aan en vertel ons waar je tegenaan loopt, dan kijken wij hoe we je kunnen helpen!

Andere artikelen die je misschien interresant vind

Vragen over retail

Retail is de verkoop van producten of diensten aan een eindgebruiker (consument). Het verschil tussen retail en detailhandel is dat de detailhandel geen diensten maar alleen producten levert.

Een retailer is een ander woord voor verkoper, iemand die producten en/of diensten verkoopt aan consumenten/eindgebruikers. Een retailer is iemand die B2C opereert.

Onder online retailing valt het verkopen van goederen of diensten aan de consument via een online kanaal, dit kan bijvoorbeeld een webshop zijn maar ook andere e-commerce omgevingen als een app, instore scherm of via externe marktplaatsen als Bol en Amazon.

Een retail manager is verantwoordelijk voor het behalen van optimale resultaten binnen een winkel (online en/of offline) op allerlei verschillende vlakken. Denk hierbij aan financiele, kwalitatieve en sociale vlakken.

Ja, e-commerce is in bijna alle gevallen retail. E-commerce staat voor elekronische bedrijfsvoering en betekend dus eigenlijk online zaken doen. Retail betekend het verkopen van goederen en/of diensten en daarmee is E-commerce dus retail.

Geschreven door
Sander Kah

Ik ben Sander, een SaaS-ondernemer met meer dan 5 jaar ervaring in het laten groeien van een softwarebedrijf, Afosto, dat retailers helpt succes te boeken met slimme en schaalbare softwareoplossingen. Daarnaast ben ik mede-oprichter van een aantal e-commerce bedrijven en piloot. Mijn passie ligt bij het creëren van waarde voor klanten en partners. Wanneer ik niet in de cockpit of op kantoor ben, hou ik ervan om de wereld te verkennen, te kitesurfen en te genieten van het buitenleven in onze camper.

Meer van Sander Kah